Modules


Deelnemers aan de DMF-programma´s kunnen de eigen achterban betrekken bij hun klimaat- en millenniumactiviteiten. Daarmee creëert u een groter draagvlak voor uw activiteiten. Zo ontstaat er steeds meer bewustwording in de maatschappij.
Om u daarbij te ondersteunen, heeft DMF twee modules ontwikkeld: Beleidsadvisering en Communicatie. Daarbij wordt u door professionals geadviseerd.

Beleidsadvisering
Om van wens en idee te komen tot daadwerkelijke besluitvorming, heeft DMF de module Beleidsadvisering ontwikkeld. Daarmee worden de deelnemers op professionele wijze geholpen bij de vertaalslag van idee naar interne positieve besluitvorming. Op basis van een quickscan ontvangen onze millenniumpartners een offerte voor zo´n advies op maat van bureau BPA Advies.

Communicatie
Om de deelnemers doelgericht te ondersteunen bij de communicatieve aspecten (die het meedoen aan DMF met zich mee kan brengen) is de module "Communicatie” beschikbaar. Dat is met name nuttig in het kader van public relations, maatschappelijk draagvlak en veranderingsprocessen. Hier geldt dat voor onze millenniumpartners een quickscan en advies op maat wordt geleverd door communicatiebureau Communicareful.

Kostenberekening
DMF offreert u deze facultatieve modules tegen markttarief. De betrokken adviesbureaus werken voor DMF tegen charitas ttarief. Het verschil (hun marge) komt rechtstreeks ten goede aan DMF, ter dekking van bureaukosten en voor projectfinanciering.

 

Terug naar boven