Werkwijze


Wanneer u besluit via DMF uw maatschappelijke betrokkenheid te laten zien, dan heeft u keuze uit diverse mogelijkheden om tot een praktische uitvoering te komen.

Klimaatneutraal
De eerste mogelijkheid is om uw bedrijf of organisatie / (semi)overheidsinstantie Co2-neutraal te laten functioneren. Naast uw interne inspanningen tot reductie van Co2 uitstoot en/of preventie, heeft u de keuze uit tal van projecten die de overgebleven uitstoot van uw activiteiten compenseren en zelfs extra impulsen geven aan milieu en samenleving. Zo kunt u er voor zorgen dat uw organisatie klimaatpositief werkt.

DMF berekent voor u de resterende Co2-uitstoot van uw (totale) organisatie. Die vertalen we naar kosten voor Co2-compenserende bosaanplant en bosherstel op basis van Co2-neutraliteit.
Het daaraan verbonden bedrag zet DMF in - na overleg met u als deelnemer - voor uitvoering van een concreet, duurzaam en integraal klimaatproject in een ontwikkelingsland. Naast het aanplanten en beheren van bos, is het project gericht op werkgelegenheid, armoedebestrijding en duurzaamheid van de leefomgeving (o.a. schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen). 
In deze projecten van gerenommeerde en gecontroleerde ontwikkelingsorganisaties wordt Co2 vastgelegd of Co2-uitstoot voorkomen. Er wordt transparant en effectief gewerkt aan klimaatverbetering en/of de gevolgen daarvan. 

Meer millenniumdoelen
De tweede mogelijkheid is om ook te kiezen voor een bijdrage aan (één of meerdere van) de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Bent u meer gericht op bijvoorbeeld onderwijs, voorkoming kindersterfte, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, schoon drinkwater, aidsproblematiek of duurzame landbouw? Ook dan kunt u bij DMF terecht voor een passend projectaanbod. U kunt er zodoende voor zorgen dat uw organisatie millenniumpositief opereert.

Desgewenst kunt u zelf projectwensen en thema’s benoemen. DMF zal dan in samenspraak met haar ontwikkelingspartners u als deelnemer een geschikt projectvoorstel doen. 

Uw bijdragen worden - na aftrek van bureaukosten - volledig besteed aan het door u gekozen project.

Modules ter ondersteuning
1) Soms is het gewenst uw plannen op het gebied van klimaat- en millenniumdoelen beleidsmatig beter (of anders) voor te bereiden.
De module Beleidsadvisering helpt en begeleidt u om de vertaalslag te maken van idee of wens rond het beleid naar interne positieve voorbereiding en besluitvorming. Hiervoor hebben wij terzake deskundigen beschikbaar die u helpen deze thema’s doelmatig in beleid om te zetten.
2) Ook voor de Communicatie en de PR rond uw maatschappelijk verantwoorde plannen heeft DMF professionele adviseurs beschikbaar, met inbreng van veel praktijkervaring uit nonprofit organisaties en het bedrijfsleven.
De module Communicatie ondersteunt u doelgericht bij de interne en externe communicatieve aspecten die te maken hebben met duurzaam of zogeheten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een logisch gevolg van bijdragen aan het DMF-programma.

In beide modules wordt maatwerk geleverd op basis van een quickscan, waarvoor een offerte wordt uitgebracht.

Terug naar boven