Samenwerking


De Dutch Millennium Foundation werkt samen met de volgende ontwikkelingspartners:

Care
Care Nederland streeft naar een wereld waar mensen in veiligheid, waardigheid en duurzame vrede kunnen leven. Care gelooft in het vermogen van slachtoffers van rampen om hun ellende te overwinnen. Care Nederland helpt slachtoffers van natuurrampen en oorlogen bij het herstellen van hun bestaanszekerheid. Ook helpt zij bij het vinden van oplossingen die mensen minder kwetsbaar maken voor eventuele toekomstige rampen.
Care
Tear
Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Tear steunt hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij biedt mensen in Nederland diverse mogelijkheden om daarbij betrokken te zijn.
Tear
Blessed Generation
Blessed Generation wil kinderen in Kenia verder helpen. De stichting beheert inmiddels drie weeshuizen, diverse schoolopleidingen en projecten voor de lokale bevolking.
Spirit of Faith
AMREF Flying Doctors
AMREF Flying Doctors wil de gezondheid van kwetsbare groepen in Afrika verbeteren. Zo krijgen zij de kans om te ontsnappen aan armoede. Onze programma's zijn breed: van schoon water tot gezondheid rondom seksualiteit. We werken met Afrikaanse medewerkers en middelen, want ons streven is een Afrika dat voor zijn eigen gezondheid kan zorgen.

NRDF
begon in 2003 als een reactie op de overexploitatie van de bossen door Aziatische houtkapmaatschappijen. De organisatie is actief in 3 verschillende projectgebieden waar ongerept regenwoud nog aanwezig is. NRDF probeert door duurzaam bosbeheer deze gebieden te behouden en te beheren zodat de bevolking er het maximale profijt van kan hebben zonder daarbij het bos teveel aan te tasten. Naast duurzaam bosbeheer organiseert NRDF veel workshops en trainingen en helpt het ook in het opzetten van andere kleine projecten zoals honing-, zeep- en kleermakerijen voor vrouwengroepen en kleinschalige landbouwprojecten. Ook helpt de organisatie landeigenaren in rechtszaken tegen houtkapmaatschappijen. De organisatie werkt vanuit Gizo, een kleine provinciehoofdstad in de Western Province in de Salomons Eilanden.

 

 

 

 

In samenspraak met deze niet-gouvernementele organisaties heeft de Dutch Millennium Foundation diverse klimaat- en millenniumprojecten geselecteerd in Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Uganda en Zuid-Afrika.
Op de volgende pagina´s vindt u per project de nodige informatie.

 

Terug naar boven