Projectdoelen


In de praktijk wordt binnen de diverse projecten bewust aan meerdere doelstellingen gewerkt. Zodat zowel de klimaatdoelen als de millenniumdoelen zoveel mogeliljk integraal worden benaderd en gerealiseerd. Dat is het mooie van deze lokale projecten.

Daar waar gewerkt wordt aan bosherstel of bosaanplant wordt ook bijgedragen aan werkgelegenheid en armoedebestrijding. In dat kader wordt de plaatselijke bevolking opgeleid en zoveel mogelijk ingezet bij de uitvoering van activiteiten.

Werken aan klimaatverbetering en de millenniumdoelen is werken aan armoedebestrijding etc. In het projectoverzicht wordt per project uitgelegd op welke doelstellingen de nadruk ligt.

 

Terug naar boven