TearUganda (Tear)

 • Type:
 • Millenniumdoel: 6

Aids kinderenTerugdringen van aids in een oorlogsgebied
Uganda was een van de eerste landen die keihard getroffen werden door de aidsepidemie. Daarom is men hier al vroeg begonnen met de strijd tegen het hiv/aidsvirus. Een strijd die succes heeft, getuige het feit dat het percentage geïnfecteerden in Uganda is gedaald van 14% in 1995 tot 6,4% in 2005. Toch is Uganda, naar internationale standaards bekeken, nog steeds een land met een hoog percentage seropositieven en het percentage mensen dat per jaar de infectie oploopt is onacceptabel hoog.

Daarnaast herbergt geen land zoveel aids wezen als Uganda. Het zijn er 2 miljoen en dat is bijna 20% van alle Ugandese kinderen. Veel aids wezen vormen in een ‘child headed household’, een gezin waarvan de oudste broer of zus als hoofd fungeert, zonder toezicht of hulp van volwassenen. Of ze zwerven gewoon rond. Maar het aantal kinderen dat lijdt onder de gevolgen van de ziekte is nog veel groter. Kinderen die één of twee zieke ouders hebben, zijn ook heel kwetsbaar, evenals kinderen die zelf besmet zijn met hiv/aids. Een andere kwetsbare groep wordt gevormd door pleeggezinnen die wezen in huis hebben genomen. Gezinnen die toch al arm waren komen daardoor nog dieper in de armoede terecht en kunnen nauwelijks voor hun (pleeg)kinderen zorgen.

Kortom, na een kwart eeuw hiv/aids is de situatie in Uganda nog steeds ernstig. Op dit moment leeft een miljoen mensen met het virus. Jaarlijks raken 135.000 mensen besmet, waarvan 27.000 baby’s. Het percentage infecties is het hoogst bij prostituees, vrachtwagenchauffeurs, visboeren en militairen. En in het noorden van het land is de problematiek de laatste jaren verergerd door de oorlogssituatie.

Oorlogsgebied
Sinds 1990 lijden noordelijke districten Kitgum, Gulu en Pader onder een opstand van de Lord’s Resistance Army (LRA), een groep rebellen berucht om hun wreedheid en hun gewoonte om kinderen te ontvoeren, te mishandelen en exploiteren. 80 procent van de bevolking is gevlucht uit angst voor de rebellen en verblijft in kampen. De besmettingspercentages voor aids waren in 2004 in dit gebied 9,1 en dat was veel hoger dan het landelijke percentage van 6,2. Allerlei factoren bevorderen op dit moment de verspreiding van aids in het noorden van Uganda:

Armoede
Veel vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen gebruiken seks om te overleven. Ze bieden hun lichaam aan in ruil voor eten, zeep of geld. Andere mogelijkheden om zichzelf in leven te houden hebben ze vaak niet. Meisjes worden bovendien, door hun moeilijke leefsituatie en het ontbreken van toekomstperspectieven, gemakkelijk tot seks overgehaald met het lokaas van kleine cadeautjes, bijvoorbeeld snoep. Condooms worden hierbij zelden gebruikt. De meisjes nemen zelf het initiatief niet of laten zich intimideren door de man die geen condooms wil.

Verveling
Omdat er weinig te doen is in de kampen laten veel jongeren zich verleiden om de tijd te doden door (onbeschermde) seks met wisselende partners. Groepsdruk speelt hierbij een belangrijke rol.

Onveilige omgeving
Aids kinderenVeel mensen die aan de rand van steden of kampen wonen, vooral kinderen en tieners, trekken ’s avonds naar een relatief veilige slaapplek, meestal in het centrum van een kamp of een stad. Zij doen dit uit angst om ’s nachts ontvoerd te worden door de LRA. Soms betekent dit een wandeling van 15 kilometer, ’s avonds heen en ’s ochtends terug. Deze onveilige situatie geeft geregeld aanleiding tot verkrachting en andere vormen van seksueel misbruik.

Ontvoering
De afgelopen jaren heeft de LRA op grote schaal kinderen ontvoerd en gebruikt als kindsoldaat of als seksslavin. De helft van de kinderen die ontsnapt zijn uit hun gevangenschap blijken besmet met hiv/aids.

Polygamie
Veel mannen in het projectgebied hebben twee tot vijf vrouwen.

Het project
In dit gebied heeft ACET ervoor gekozen om zich te richten op de meest ernstige problemen: de situatie van wezen en andere kinderen die lijden onder de gevolgen van aids, en de kwetsbaarheid van tieners en adolescenten.
ACET benadert deze groepen via bestaande gemeenschapsverbanden, in dit geval zijn dat voor een belangrijk deel lokale kerken. Die worden toegerust en gefaciliteerd om in hun eigen omgeving een adequaat antwoord te geven op de aids-problematiek. Het doel van het project is het voorkomen van hiv/aids-infecties bij tieners en adolescenten en het geven van zorg en ondersteuning aan weeskinderen en andere kwetsbare kinderen.

Preventieve activiteiten onder jongeren

 • ACET produceert en verspreidt voorlichtingsboodschappen gericht op jongeren. Dat gebeurt met gedrukte materialen, via seminars, drama en films, via de massamedia, op scholen, in kerken enz.
 • ACET zet jongerenprogramma’s op in lokale kerken over hiv/aids, levensstijl en relaties, uitgaand van waarden als liefde en trouw.
 • ACET organiseert gesprekken binnen lokale gemeenschappen over sociale factoren die hiv/aids bevorderen en de manier waarop die beïnvloed kunnen worden.
 • ACET traint kerken en christelijke organisaties om zich verder te ontwikkelen en om hiv/aids-voorlichting gebaseerd op waarden als liefde en trouw in hun activiteiten te integreren.
 • ACET geeft voorlichting over het belang van een hiv/aids-test en informeert jongeren waar zij zich kunnen laten testen.
Zorg voor aids-wezen en andere kwetsbare kinderen en tieners
 • ACET geeft beroepstrainingen en helpt gezinnen die getroffen zijn door hiv/aids om activiteiten op te zetten die het inkomen verbeteren. Dat zijn bijvoorbeeld gezinnen die aids-wezen onder hun hoede hebben genomen, gezinnen met een aids-patiënt en gezinnen waarvan het hoofd een kind/tiener is.
 • ACET geeft door aids getroffen gezinnen landbouwtraining, zodat ze meer voedsel kunnen verbouwen, en voorziet hen van zaaizaad en varkens.
 • ACET ondersteunt gezinnen met aids-wezen en andere kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld met medicijnen.
 • ACET traint kerken om zorg te verlenen aan aids-wezen en andere kwetsbare kinderen.
Concrete doelen voor het komende jaar
 • 15.000 jongeren in Noord-Uganda bereiken met goede voorlichting over hiv/aids, levensstijl en relaties. Hiervoor is € 20.500 nodig.
 • Zorg en ondersteuning geven aan 3000 wezen en andere kwetsbare kinderen. Hiervoor is € 5000 nodig.

Door dit project te steunen draagt u via DMF direct bij aan het verwezenlijken van één van de acht millenniumdoelstelling, namelijk het doel dat zich richt op bestrijding van hiv/aids:
Doel 6: Het stoppen en terugdringen van de verspreiding van hiv/aids.

Verantwoording
hulpverleners in het veldACET wordt door Action AID Africa gezien als een van de sleutelorganisaties in het steunen en faciliteren van de ontwikkeling van een gezamenlijk antwoord van de plaatselijke kerken op de aids-problematiek. ACET heeft de afgelopen jaren samengewerkt met een verscheidenheid aan kerken en christelijke organisaties in Uganda. Het bereik van de organisatie blijft groeien en heeft zich inmiddels uitgebreid naar landen als Ethiopië, Ruwanda, Burundi, Tsjaad, Madagascar, Sudan, Kenia, Tanzania en Congo. ACET wordt al jaren gesteund door Tear en heeft bewezen goede programma’s te kunnen uitvoeren die een substantiële bijdrage leveren aan de strijd tegen aids in Uganda. Tear is CBF- en ISO-gecertificeerd en heeft haar eigen projecttoetsing-, monitoring- en evaluatiesysteem.

 

Terug naar boven