Tanzania (AMREF Flying Doctors)


Type: Millenniumdoel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

 

Water en sanitaire voorzieningen voor een betere gezondheid in Mtwara

Mtwara Rural District:

één van de meest kwetsbare gebieden van Tanzania

Schoon waterDe regering in Tanzania erkent in haar nationale waterstrategie uit 2002 de beschikbaarheid van water als een basisbehoefte en een recht voor iedereen. In Tanzania is ongeveer 70% van de ziektegevallen het gevolg van een gebrek aan veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen en hygiëne.
Het Mtwara district, in Zuidoost Tanzania, is één van de meest kwetsbare districten van het land. Het district is onderverdeeld in 6 divisies, 18 wards en 119 dorpen (een ward is een administratieve eenheid binnen een district. De ward vormt de schakel tussen districtsautoriteit en de dorpen).
De totale bevolking van Mtwara is ongeveer 213.554 en kent een jaarlijkse groei van 1.4%. Juist in deze gebieden is een groot deel van de bevolking verstoken van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Hierdoor is er ook een gebrek aan hygiëne. Per dag wordt er gemiddeld 4 tot 7 uur besteed aan het verkrijgen van water, met name door meisjes en vrouwen. Er wordt maar 10 liter per persoon per dag geconsumeerd, terwijl 20 liter per persoon per dag als het minimum beschouwd wordt.
Bovengenoemde situatie heeft een grote negatieve invloed op de gezondheid van de lokale bevolking. Bovendien heeft het tijdsverlies door het halen van water ernstige socio-economische gevolgen; er blijft minder tijd over voor school en werk. Tot slot zijn er naast de fysieke lasten ook gevaren verbonden aan het halen van water. Vrouwen en meisjes krijgen regelmatig te maken met seksueel geweld tijdens het water halen.

Het project:
water en sanitaire voorzieningen in Mtwara


AMREF Flying Doctors zal er gedurende de periode 2008 tot 2012 voor zorgen dat de watervoorziening en sanitaire voorzieningen verbeterd worden in 6 van de 18 wards van Mtwara Rural District (Tanzania). De bevolking in dit doelgebied telt nu 60.052 mensen en zal in 2012 gegroeid zijn tot ongeveer 65.000.
Het doel van het project is het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de bevolking van de 6 beoogde wards in Mtwara door de toegang tot duurzame waterbronnen en sanitaire voorzieningen te vergroten:
De toegang tot veilig water zal toenemen van het huidige niveau van 30.4% naar 85% van de bevolking in het projectgebied in 2012.
De toegang tot sanitatie zal toenemen van het huidige niveau van 27% naar 90% van de bevolking in het projectgebied in 2012.
Het voorkomen van watergerelateerde ziektes (o.a. cholera en diarree) bij kinderen onder de 5 daalt met 30%.

AMREF beoogt de volgende resultaten te behalen om op een duurzame wijze aan de doelstellingen te voldoen:

  1. Schoon waterIn 2012 is de vereiste institutionele capaciteit opgebouwd op dorp-, ward- en districtniveau voor het effectief plannen, de supervisie en voor het financieel en technisch duurzaam beheer en onderhoud van de waterbronnen en sanitaire voorzieningen. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is bij het vormen van de management comités gewaarborgd.
  2. In 2012 is de toegang tot en het gebruik van veilige, betaalbare en duurzame water- en sanitaire voorzieningen toegenomen voor de kwetsbare bevolkingsgroepen in Mtwara district
  3. Bewustwording en gedragsverandering op het gebied van hygiënische leefgewoonten door o.a. de PHASE-methode die is opgenomen in nationale lesprogramma’s
  4. Documenteren en verspreiden van best practices en lessons learned om gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren door de verbeterde toegang tot veilig water en sanitatie en pleitbezorging voor verbetering van het beleid op dit gebied.

Op deze manier zullen in 2012 in totaal ongeveer 65.000 direct bereikt worden met veilige water -en sanitaire voorzieningen. Indirect bereikt het project ongeveer 150.000 inwoners van Mtwara Rural District. Het project levert hiermee een bijdrage aan Millenniumdoelstelling 7 en indirect heeft het project ook impact op Millenniumdoelstellingen 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Door uw bijdrage aan DMF steunt u dit project waardoor een scala aan Millennium Ontwikkelingsdoelen gerealiseerd kunnen worden! Voor 5.000 EUR worden 150 inwoners van Mtwara in staat gesteld hun recht op gezondheid uit te oefenen.


AMREF Flying Doctors:
een Afrikaanse gezondheidsorganisatie

In 1957 begon AMREF als ‘Flying Doctors’, maar doet inmiddels veel meer. AMREF heeft programma’s voor veilig drinkwater, training en opleiding en de bestrijding van ziektes als malaria en HIV/aids. Bij ieder programma richt AMREF zich op de meest kwetsbare groepen zoals moeders met kleine kinderen. AMREF is een van oorsprong Afrikaanse organisatie en werkt zo veel mogelijk met Afrikaanse medewerkers, die Afrikaanse culturen en tradities als uitgangspunt nemen. In Nederland is AMREF houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), en werkt de organisatie volgens de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen die de Commissie Wijffels opstelde in opdracht van het VFI. De Stichting Dutch Millennium Foundation nodigt u hartelijk uit aan dit project uw bijdrage te verlenen.