Stichting Spirit of Faith

Kenia (Stichting Spirit of Faith)

  • Type:
  • Millenniumdoel: 1, 2, 4 en 7


Een thuis en een toekomst voor weeskinderen in Kenia


WeeshuisWeeshuis 1 – Ruiri
In Ruiri, ongeveer 30 kilometer van de Keniaanse hoofdstad Nairobi, staat het weeshuis van Spirit of Faith dat sinds het jaar 2000 wordt geleid door de Friezin Ria Fennema. In dit tehuis wordt een veilige omgeving, een Keniaanse opvoeding en een gedegen opleiding geboden aan weeskinderen uit dit gebied. Het weeshuis ontvangt geen overheidssteun en is mede afhankelijk van giften en donaties.
Medeafhankelijk, want ook zelf steken ze de handen uit de mouwen via inkomensgenererende projecten. Het wees­huis beschikt o.a. over een eigen lagere school, waar naast de kinderen uit het tehuis ook betalende leerlingen van de wat rijkere ouders worden aangenomen uit de regio. Een groentetuin op het terrein, kippenhokken en een hondenkennel leveren ook financieel een bijdrage in de kosten van het tehuis alsook de safarireizen waarin het weeshuis bemiddelt.
De kinderen die dit willen, maken in hun vrije tijd soapstonebeeldjes om aan toeristen te verkopen.

WeeshuisDe kinderen (het weeshuis biedt plaats aan maximaal 120 weeskinderen) krijgen een opleiding in drie fasen: eerst de lagere school, daarna een middelbare opleiding in een kostschool, waarbij ze tijdens de vakanties terugkeren naar het weeshuis, en, als een sponsor is gevonden, een beroeps­opleiding. Hierbij wordt gekeken naar de capaciteiten en interesse van het kind en de vraag op de arbeidsmarkt. Dit systeem blijkt goed te werken. Van de eerste “lichting” die nu afgestudeerd is, hebben vrijwel alle inmiddels jong volwassenen een baan gevonden. Ze zijn financieel onafhankelijk en klaar om een bijdrage te leveren aan de opbouw van hun land. Deze jong­volwassenen voelen zich verbonden met het weeshuis en geven vrijwillig een percentage van hun inkomen aan het weeshuis om nieuwe kinderen dezelfde kans te geven als zij kregen.

Het weeshuis is naast een opvang voor de kinderen ook een werkgever voor de lokale bevolking.
Zo kunnen diverse “mama’s” (kinderverzorgsters), leraren, bewakers (Masai krijgers), sociaal werksters etc. hier hun inkomen verdienen en zo hun gezin onderhouden.

Weeshuis 2 – Malindi
In 2004 ontstonden plannen om ook in het westen van Kenia een weeshuis op te richten. Tijdens het onderzoek naar een geschikte locatie en gesprekken met het lokale maatschappelijk werk ontdekte Ria Fennema dat er 15.000 kinderen in de omgeving van Malindi aan de Keniaanse kust direct hulp nodig hadden. Hier werd een stuk grond aangekocht en is inmiddels een weeshuis operationeel, “Blessed Generation”, een naam die door de kinderen bedacht is. Ook hier is plaats voor 120 weeskinderen.

WeeshuisOmdat er veel meer hulp nodig is, is ook gestart met een zogenaamd Outreachprogramma. Het doel van dit programma is het helpen van mensen in hun thuisomgeving en het voorkomen of tenminste uitstellen van opname van kinderen in het weeshuis.
Het gaat hier vaak om weeskinderen die (met moeite) onderhouden worden door grootouders of een oudere broer of zus, die hierdoor zelf geen opleiding heeft kunnen volgen.
Samen met een plaatselijke maatschappelijk werkster bezoekt Ria mensen in de omgeving en bekijkt waar welke hulp nodig is.

Vaak begint de hulp met voedsel/hygiëne pakketten en medische verzorging, zodat de verzorger kan aansterken. Is men weer in staat om te werken, dan wordt bekeken of de verzorger, als dit een oudere broer of zus is, een beroepsopleiding kan volgen bij bijvoorbeeld de technische school op het weeshuisterrein en zo uitzicht krijgt op betaald werk. Ook kan een passend inkomensgenererend project voor het gezin opgestart worden, zodat ze zichzelf financieel weer kunnen redden.
Werken in een weeshuis
Op dit moment ontvangen ruim 800 mensen voedsel en medische hulp. Voor 200 kinderen worden de kosten voor lagere of middelbare school betaald, ruim 60 leerlingen zijn per 1 januari 2008 naar de technische school van het weeshuis gegaan.
In het jaar 2007 hielp het outreachprogramma iedere maand twee gezinnen een eigen bedrijf op te starten, het streven voor 2008 is vier per maand.
In het jaar 2007 konden 483 mensen het programma weer verlaten omdat zij weer zelfstandig zijn. Hierdoor is weer plaats voor nieuwe deelnemers.

Bijdrage: kosten/baten
Elke bijdrage is welkom en elke ontvangen euro wordt besteed aan de mensen en kinderen waar het hier om gaat.

 

Weeshuis 3 – Nyamira

Tijdens de chaos na de verkiezingen In december 2007, waren twee van de werknemers van Blessed Generation in de positie om in hun omgeving (West Kenia) de vluchtelingen op te vangen. Dankzij vele donaties uit Nederland konden mensen eten krijgen en een deken.

Inmiddels is de rust teruggekeerd, maar de schade is enorm. Nog steeds zitten velen in vluchtelingenkampen – hun huizen zijn verbrand en ze hebben geen plaats om heen te gaan.

Anderen zijn ondergebracht bij familie, soms helemaal aan de andere kant van het land en zijn dus ver van waar ze hun werk en leven hadden. En ook zijn er kinderen waarvan de ouders nog niet gevonden zijn of kinderen waarvan bekend is dat de ouder of ouders zijn vermoord tijdens het geweld.

Hulporganisaties hebben bij elkaar gezeten en het verzoek kwam voor Blessed Generation om deze kinderen op te vangen.

Blessed Generation was hier natuurlijk niet op voorbereid, maar is de uitdaging aangegaan en er is een huis gehuurd in Nyamira. In maart van het jaar 2008 is dit huis opengegaan voor de eerste kinderen. Op het moment zijn er 38 kinderen die in dit huis hun nieuwe thuis hebben gevonden. 

Een van de leraren van de school en een van de “mama’s” uit het tehuis in Malindi hebben  de dagelijkse leiding in dit tehuis gekregen.

 

Verantwoording
DMF stuurt u regelmatig een nieuwsbrief per e-mail met de laatste gebeurtenissen in de beide weeshuizen en in het outreach programma. Ook komt Ria Fennema elk jaar een keer naar Nederland om de sponsors via foto’s, film en verdere informatie op de hoogte te brengen van wat er in de afgelopen periode gebeurd is. Via DMF wordt u hierover geïnformeerd en kunt u haar presentaties bijwonen en haar persoonlijk spreken.

 

 

Terug naar boven