TearEthiopië (Tear)

  • Type:
  • Millenniumdoel: 1, 2, 3, 4 en 7


Schoon water: de eerste stap naar een betere gezondheid


Water in Ethiopië: een groot probleem
waterpompVolgens een schatting in een recent rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie heeft slechts dertien procent van de plattelandsbevolking in Ethiopië toegang tot schoon drinkwater. De rest van de bevolking wordt voortdurend blootgesteld aan allerlei ziekten die samenhangen met te weinig water, vervuild water, slechte hygiëne en ontbreken van sanitaire voorzieningen. Water is een van de belangrijkste factoren die een rol spelen bij de gezondheid. Vervuild water is de grootste killer ter wereld, met 25.000 slachtoffers per dag. Een groot aantal ziekten houdt verband met vervuild water of met een tekort aan water. We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan tyfus, cholera en dysenterie.
Veel vrouwen en kinderen in Ethiopië moeten bovendien elke dag uren lopen om water te halen. Rugklachten en miskramen zijn vaak het gevolg van deze dagelijks terugkerende zware last.
Veel huishoudens van 5 tot 7 personen behelpen zich met slechts 20 liter water per dag, wat betekent dat per gezinslid slechts 3 of 4 liter beschikbaar is voor drinken, wassen, koken etc. (Ter vergelijking: In Nederland wordt per persoon gemiddeld 130 liter per dag gebruikt.)
Op veel scholen in Ethiopië is het zo dat de leerlingen om beurten de lessen verzuimen om water voor de school te halen, waardoor ze 25 procent van hun schoolopleiding mislopen.
Een ander probleem is de onveiligheid van vrouwen en meisjes. Om water te halen moeten zij vaak lange afstanden afleggen. Tijdens deze reizen van en naar een waterbron lopen zij gevaar (toestanden als bedreiging, geweld, aanrandingen, ontvoeringen kunnen voorkomen).

Het project
Ethiopian Kale Heywet Church (Tear-partner) voert in het zuiden en het midden van Ethiopië een omvangrijk programma uit dat deze problematiek op een duurzame manier wil aanpakken. Het programma staat uit zeven onderdelen:
  1. Aanleg van waterputten en plaatsen van handpompen in de dorpen;
  2. Beschermen van bestaande waterbronnen en hand gegraven putten tegen vervuiling ;
  3. Aanleg van kleinschalige waterleidingsystemen (werkend op de zwaartekracht);
  4. Aanleg van latrines;
  5. Onderwijs, voorlichting en training aan dorpsgemeenschappen over hygiëne, gezondheid en het belang van schoon water, met bijzondere aandacht voor vrouwen;
  6. Training van dorpsbewoners, zodat zij de watervoorzieningen zelf kunnen onderhouden;
  7. Opzetten van dorpscomités die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen en zodoende zorgen voor de duurzaamheid en de effectiviteit van het waterprogramma.


Het programma voorziet dus in meer water, dat schoon is en dicht bij huis te verkrijgen (zodat de last van het water halen wordt verminderd). Door voorlichting wordt het belang van schoon water aan de bevolking duidelijk gemaakt en de persoonlijke hygiëne bevorderd. Zo voorkomt men dat mensen steeds besmettelijke ziekten oplopen door het drinken van vuil water, door verkeerde toiletgewoonten en door onhygiënisch omgaan met etenswaren. Als er eenmaal betere watervoorzieningen zijn, is het verder erg belangrijk dat die ook op langere termijn beschikbaar blijven. Vandaar het trainingsprogramma, dat de bevolking leert om zelf de waterpompen en waterleidingen te onderhouden.

Plannen op korte termijn
Vies waterDe aanleg van 40 waterputten is een van de onderdelen van het programma op korte termijn (1 jaar). Uw bijdrage aan DMF zal o.a. worden gebruikt om een aantal van deze putten en de bijbehorende training en gezondheidsvoorlichting te financieren. Om één waterput met pomp aan te leggen, een lokaal watercomité op te zetten en de bijbehorende onderhoudstraining en gezondheidsvoorlichting te doen, is ongeveer 8.200 euro nodig. Voor dit bedrag worden gemiddeld 400 mensen voorzien van schoon water.

Verantwoording
Tear heeft een goede relatie met Ethiopian Kale Heywet Church opgebouwd. Met dit waterprogramma wordt sinds 2004 samengewerkt. In de jaren ’90 heeft Tear voor een aantal jaren een deskundige uitgezonden, die zowel advies heeft gegeven over management aspecten als ook technische training heeft verzorgd. Het waterprogramma heeft een goede reputatie. Naast de diensverlening voor de lokale bevolking neemt EKHC ook deel aan overlegorganen op gebied van water op nationaal niveau en neemt daar een erkende positie in. In verleden heeft EKCH aangetoond op een verantwoorde manier projecten uit te voeren. Tear en EKHC hebben beide ervaring opgedaan met dit type projecten. Beide organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Tear is CBF- en ISO-gecertificeerd en heeft haar eigen projecttoetsing-, monitoring- en evaluatiesysteem.

 

Terug naar boven