Natural Resources Development Foundation

 

Bosherstel in Vella Lavella, Salomons Eilanden

Gedurende de laatste decennia hebben de regenwouden in de Salomons eilanden erg geleden onder een  niet duurzaam gebruik. Met name Aziatische kapmaatschappijen hebben zich schuldig gemaakt aan de overexploitatie en vernietiging van grote delen van de bossen op deze eilandengroep in de Pacific. Eens strekte het ongerept regenwoud zich uit over een gebied van vele duizenden hectares. Nu echter is het meeste bos uitgekapt of omgevormd naar ander landgebruik. Sommige delen zijn echter nog behouden. In Vella Lavella bijvoorbeeld hebben dorpsbewoners uit Leona zich al meer dan 15 jaar ingezet om hun bosgebied te behouden en te beschermen tegen de Aziatische kapmaatschappijen.

Dit doen ze door het bos op een kleine schaal en op een duurzame manier te exploiteren en te gebruiken. Van 1997-2001 is zelfs onder het FSC label eco-hout aan de houtmarkt in Nederland geleverd. In 2007 heeft echter het noodlot toegeslagen. Een houtkapmaatschappij uit Maleisië begon illegaal bomen te vellen en uit te slepen. De bewoners in het gebied begonnen een rechtszaak, maar door de vele vertragingen (corruptie) besloten de vrouwen uit het dorp wegblokkades op te richten om de kapmaatschappij tegen te houden.

 

Blokkade door vrouwen uit Vella Lavella

Bijna 3 maanden hebben ze dag en nacht op de wegen doorgebracht en uiteindelijk is de kapmaatschappij onder deze druk uit het gebied vertrokken.

Hoewel de actie een groot succes was en uniek in de Pacific, werd een deel van het bos permanent beschadigd. Samen met de Natural Resources Development Foundation (NRDF) en een locale dorpsorganisatie (JCDO) hebben de landeigenaren besloten dit deel van hun bosgebied te herstellen. Enerzijds door het bos met groepsgewijze beplantingen te verrijken, anderzijds door bepaalde arealen volledig nieuw in te planten met dezelfde boomsoorten die door de kapmaatschappij zijn geoogst. Een derde deel van dit bosherstelproject is de aanleg van een kleine Teak-plantage op een stuk braakliggend terrein vlakbij het dorp. 

 

Het project: Bosherstel Barakasi land, Vella Lavella:

Het bosherstelproject bestaat uit 3 componenten:

  • Het herstel (rehabilitatie) van overmatig uitgekapt bos
  • Herplant van locale boomsoorten op open kapvlakten
  • Beplanting van braakliggend terrein met snelgroeiende boomsoorten (Teak)

Het doel van het project is enerzijds het terugbrengen van het gekapte bos areaal in zijn meest oorspronkelijke staat, anderzijds om de houtproductie voor de toekomst te waarborgen of zelfs te verbeteren. Verwacht wordt dat het rehabilitatieprogramma en de aanplant met lokale boomsoorten ook als model gebruikt zal gaan worden voor bosherstelprogramma’s  in andere gebieden in de Salomons Eilanden. Behalve het herstel van het bos en de hout­productie zal het project veel werkgelegenheid brengen. NRDF zal vooral proberen om zoveel mogelijk vrouwen bij het project te betrekken. Zij waren het tenslotte die de kapmaatschappij hebben tegengehouden en herbebossing leent zich uitstekend om uitgevoerd te worden door vrouwen en jeugd.

De resultaten die bereikt zullen worden aan het eind van de vijf jaar zijn:

  • Areaal beschadigd bos van ongeveer 20 hectare verrijkt met beplantingen en onder duurzaam bosbeheer
  • Areaal van 6 hectare aangeplant met locale boomsoorten en onder permanent beheer
  • Areaal van 4 hectare Teak aangeplant op braakliggend terrein

Op korte termijn levert het project vooral werkgelegenheid op. Op lange termijn (25-60 jaar) speelt de nieuwe houtproductie een rol. Mits goed beheerd kan een Teak- plantage van 4 hectare na 25 jaar zo’n 800 m3 aan hout opleveren. De waarde daarvan ligt op dit moment rond de € 200.000. Voor de mensen een goede investering voor de lange termijn, wetende dat er moeilijkere tijden aanbreken door bevolkingsgroei en prijsstijgingen etc.

Ook het duurzaam beheerd en aangeplant natuurlijk bos zal zijn waarde bewijzen.

 

Kleinschalige bosexploitatie met een draagbare zaag in Vella Lavella

Als laatste noemen we de contributie van de bosaanplant en duurzaam bosbeheer aan de CO2 opname in verband met klimaatverandering. Alhoewel het project een klein gebied bestrijkt, omvat het gehele gebied dat duurzaam beheerd wordt in Vella Lavella rond de 1.200 hectare. En ingeval dit project inderdaad een model wordt voor de rest van de eilanden, dan heeft het een nog grotere impact en bijdrage.

De kosten van het project zijn geraamd op € 9.000. Deze kosten bestaan voor het grootste deel uit arbeidskosten, wat een positieve bijdrage levert aan de economische ontwikkeling en de financiële positie van de bevolking in het gebied. De rest van de kosten betreft vooral het plantmateriaal en het opzetten en beheren van goede kwekerijen.

 

NRDF

NRDF begon in 2003 als een reactie op de overexploitatie van de bossen door Aziatische houtkapmaatschappijen. De organisatie is actief in 3 verschillende projectgebieden waar ongerept regenwoud  nog aanwezig is. NRDF probeert door duurzaam bosbeheer deze gebieden te behouden en te beheren zodat de bevolking er het maximale profijt van kan hebben zonder daarbij het bos teveel aan te tasten. Naast duurzaam bosbeheer organiseert NRDF veel workshops en trainingen en helpt het ook in het opzetten van andere kleine projecten zoals honing-, zeep- en kleermakerijen voor vrouwengroepen en kleinschalige landbouwprojecten. Ook helpt de organisatie landeigenaren in rechtszaken tegen houtkapmaatschappijen. De organisatie werkt vanuit Gizo, een kleine Provinciehoofdstad in de Western Province in de Salomons Eilanden.