Controle


Climate StandardsDe door DMF aangeboden klimaatprojecten zijn gebaseerd op ondermeer de CCBA Standards (www.climate-standards.org). Dat zijn de normen van de Climate, Community and Biodiversity Alliance, die onafhankelijk worden getoetst.

De CCBA is een internationaal partnerschap van bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de milieubeweging. De CCBA heeft richtlijnen ontwikkeld om CO2-compensatieprojecten te evalueren. Projecten die aan deze richtlijnen voldoen, moeten voordelen opleveren voor het klimaat, voor de lokale bevolking en voor de biodiversiteit. De door DMF geselecteerde klimaatprojecten voldoen aan deze voorwaarden.
Hierdoor biedt DMF de zekerheid dat de geselecteerde projecten werken op basis van het principe People, Planet, Profit en volgens de hoogst beschikbare normen worden uitgevoerd.

Verantwoording
De resultaten moeten meetbaar zijn en transparant. Een onafhankelijke organisatie controleert de vastgelegde CO2 en stelt deze vast.
Ieder jaar krijgt u als deelnemende organisatie een verslag van de vastgelegde hoeveelheid Co2 en van het aantal aangeplante hectares, toegankelijk gemaakte drinkwaterbronnen, dorpen dat concreet profiteert van uw bijdrage aan het gekozen project.
Ook uw bijdragen aan de millenniumdoelen worden zo inzichtelijk gemaakt.

 

Terug naar boven