Projecten


Om een zo hoog mogelijk rendement van uw bijdragen te bereiken, kiest DMF voor uitbreiding van bestaande projecten (door medefinanciering daarvan) in ontwikkelingslanden. Dit betekent dat uw bijdrage optimaal wordt besteed binnen het beschreven projectgebied.
De projecten die DMF uitkiest, zijn duurzaam ingebed in locale gemeenschappen. Voor optimale projectresultaten maakt DMF zoveel mogelijk gebruik van de infrastructuur van bestaande partners op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking.

Zodoende worden meer gemeenschappen / dorpen bereikt en kunnen we meer sneller mensen helpen. Bijvoorbeeld bij

  • het verkrijgen van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen
  • door het planten van bomen en het creëren van meer werkgelegenheid in de bos- en landbouw

DMF werkt in ontwikkelingslanden niet samen met families of individuen die niet aan een organisatie verbonden zijn.
Door aansluiting bij bestaande projecten voorkomt DMF versnippering van activiteiten, de kinderziektes zijn inmiddels overwonnen en het effect is sneller en efficiënter bereikt! Uw bijdrage wordt dus optimaal ingezet.  

Ook voor projecten in Nederland kan DMF uw wensen faciliteren.

Terug naar boven