Wie zijn wij? 

De Stichting Dutch Millennium Foundation (DMF) helpt alle soorten organisaties, (semi)overheden en bedrijven, om concreet invulling te geven aan werken en handelen op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO).

  • Wij bieden mogelijkheden voor praktische invulling van klimaat- en millenniumdoelen. Hiervoor hebben we projecten in ontwikkelingslanden uitgezocht. Die komen niet alleen het klimaat ten goede, maar vooral ook mens, dier en leefomgeving.

  • Wij zoeken – in goed onderling overleg – precies dát project uit, dat bij uw organisatie past. Maatwerk dus.

  • Wij werken nauw samen met gerenommeerde organisaties in Nederland en (hun) locale partners in ontwikkelingslanden.

  • Wij werken volgens het principe People, Profit, Planet.

  • Wij bieden uw bedrijf of organisatie professionele hulp bij:         
  1. Interne Beleidsadvisering (met betrekking tot vertaling van de thema’s duurzaamheid en millenniumdoelen naar besluitvorming en de praktijk)      
  2. Communicatie ten aanzien van maatschappelijk draagvlak en veranderingsprocessen op het gebied van MVO
  • Wij maken geen onderscheid naar geloof, ras of nationaliteit.

  • Wij vinden dat iedereen – elk op zijn of haar manier – een bijdrage kan en moet leveren aan een eerlijke verdeling van ´de schatten der aarde´.

  • Wij werken zonder winstoogmerk;  alle fysieke en financiële activiteiten zijn volledig controleerbaar.

Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden door te nemen.

Kortom:
U in balans, zij een kans!