Uitgangspunt


Unieke uitgangspunten

De Dutch Millennium Foundation biedt u unieke mogelijkheden om maatschappelijke visie te combineren met praktische initiatieven rond klimaat- en millenniumdoelen.

  • Uniek, omdat het niet gaat om winst te maken met de financiën rond CO2-compensatie en het werken aan millenniumdoelen. Het gaat er om, zoveel mogelijk middelen te investeren in duurzame projecten.

  • Uniek omdat die projecten niet alleen ten goede komen aan klimaat en milieu. Zij dragen ook bij aan andere doelen zoals armoedebestrijding, werkgelegenheid, onderwijs en volksgezondheid (waaronder schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen).

  • Uniek, omdat deelname aan DMF geen ordinaire aflaat oplevert voor ongewenst gedrag, maar verantwoordelijkheid laat zien voor het eigen handelen van een organisatie.

  • Uniek, omdat DMF haar deelnemers helpt om een eigen inhoud te geven aan maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie. Belangrijk is daarbij dat de eigen achterban er actief bij wordt betrokken.

  • Uniek, omdat DMF in overleg met uw bedrijf, organisatie, gemeente, provincie of waterschap een op burgers / consumenten gerichte campagne kan ontwikkelen. Zodoende worden projecten en initiatieven hier gekoppeld aan projecten en initiatieven daar.

  • Uniek, omdat DMF niet alleen een verantwoord product biedt. Wij helpen u daarnaast van begin tot eind uw voornemens in te bedden in de mogelijkheden van uw organisatie, (semi)overheidsinstelling of bedrijf. Daarbij worden ook uw medewerkers, ingezetenen of andere doelgroepen betrokken.

  • Uniek, omdat DMF gedurende uw deelname persoonlijk contact houdt en u periodiek informeert over de besteding van uw bijdrage aan het door u gekozen project.