Missie en doel 


Missie

De Dutch Millennium Foundation wil (graag samen met u) bijdragen aan klimaatpositief werken en handelen, evenals bijdragen aan de realisatie van de millenniumdoelen wereldwijd, waaronder armoedebestrijding. Dit vanuit de visie dat alles valt of staat met een duurzame samenleving op lokaal niveau, waar ook ter wereld.

Op deze manier betekent “Wij in balans, zij een kans” dat wij onze zaken duurzaam in orde hebben zodat ook zij kunnen bouwen aan een duurzame lokale samenleving.

Doel
Zodoende is ons doel (naast het realiseren van concrete projecten in de derde wereld) dat

  • deelnemers met hun achterban zich daadwerkelijk bewust worden van
  • hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden op het gebied van duurzaam handelen en
  • het concreet bijdragen aan de millenniumdoelen.

Praktische invulling
Voor de praktische invulling werken we vanuit twee basisprincipes. U kunt daaruit kiezen, of we kunnen die voor u combineren:

  1. klimaatpositief werken en handelen 
        en/of
  2. millenniumpositief werken en handelen

Neemt u gerust contact met ons op.