Aanleiding

De aanzet tot de Dutch Millennium Foundation is gegeven door Noorderstaete rentmeesters. Dagelijks zijn zij ondermeer actief met duurzaam beheer van landelijk vastgoed in opdracht van (semi)overheden, particulieren en andere grondeigenaren.
Naast het zakelijk rentmeesterschap willen zij ook (vanuit de door hen onderkende verantwoordelijkheid voor de aarde en haar bewoners) invulling geven aan rentmeesterschap op ´een ander niveau´.

Nooredrstaete rentmeesters

In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig daar handen en voeten aan te geven. Eén van Noorderstaete´s directeuren, Martin Visscher, heeft (vanuit zijn persoonlijke ervaring met ontwikkelingswerk) het voortouw genomen rond dit initiatief. DMF is gebaseerd op het Schoklandakkoord en de Michacampagne.

Ondersteuning in netwerk
Van meet af aan zijn er partners bij dit initiatief betrokken. Zij brengen ondermeer kennis, ervaring en netwerken in op het gebied van:

  • politieke, zakelijke, financiële en onderwijskundige dienstverlening
  • beleidsvoorbereiding, maatschappelijk betrokken werken en handelen
  • marketing en communicatie

Zo is een breed scala aan motivaties en expertises gebundeld in de Stichting Dutch Millennium Foundation. Dat betekent voor u een unieke dienstverlening om klimaat- en millenniumdoelen te realiseren.