Dutch Millennium Foundation 

Onafhankelijke nonprofit organisatie voor klimaat- en millennium-initiatieven


Introductie

  •  U wilt met uw organisatie vorm en inhoud geven aan maatschappelijke betrokkenheid.

Net als betrokkenen in vele andere bedrijven, overheden en organisaties wilt u een bijdrage leveren aan een betere wereld en een schoner milieu. Want u neemt als leidinggevende of bestuurder uw verantwoordelijkheid.

Om de scheefgroei tussen het rijke Westen en de Derde Wereld recht te trekken, kunnen we samen bouwen aan een duurzaam leefmilieu op aarde. Bieden we meer mogelijkheden voor de allerarmsten. In de praktijk blijkt hoe lastig het is daar handen en voeten aan te geven. Wat is zinnig, waar moet je beginnen?

  • De Stichting Dutch Millennium Foundation (DMF) biedt uitkomst. Wij geven samen met u invulling aan klimaat- en/of millennium-initiatieven door middel van concrete projecten. Beide thema´s, Klimaat- en Millenniumdoelen, hebben veel raakvlakken. Die brengen wij voor u in beeld via de activiteiten van de Dutch Millennium Foundation en de projecten waarmee wij samenwerken.
  • Wij helpen u bij het uitvoeren van uw keuzes.

Bijvoorbeeld bij uw verantwoordelijkheid voor activiteiten gericht op CO2 compensatie van uw organisatie. Dankzij DMF krijgt u zicht op de CO2 belasting die uw (bedrijfsmatige) activiteiten veroorzaken. DMF biedt u de mogelijkheid om op een unieke manier de daarmee verbonden compensatiegelden te investeren in tastbare en concrete projecten.

Niet alleen het klimaat wordt er door geholpen.
Met uw bijdrage aan CO2-reductie bestrijdt u tegelijkertijd armoede, ziekte en onrecht in de gebieden waar wij projecten ondersteunen.

Door het begeleiden van de besluitvorming in uw organisatie en een gerichte communicatie wordt de achterban (personeel / relaties / bevolking) zich daarvan bewust.

Door samen te werken met de DMF, kunt u daarnaast ook bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld. Want de DMF biedt ook maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden. Het betreft: werkgelegenheid, gezondheidszorg, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, onderwijs en een duurzame leefomgeving. Dit alles in het kader van de "Millennium Development Goals (MDG)" van de VN.

Ook uw inzet is van belang om in 2015 ondermeer de armoede in de wereld te halveren en een duurzaam leefmilieu te creëren. Samen met uw inzet rond CO2 compensatie is dit een unieke kans op èchte veranderingen.

Kortom:

U in balans? Zij een kans!

De Dutch Millennium Foundation denkt graag met u mee, om op korte termijn te werken aan oplossingen die langdurig effect hebben.

 

Terug naar boven