Micha Campagne


De in Nederland actieve Micha Campagne maakt deel uit van een wereldwijde beweging, de Micha Challenge. Deze beweging wil christenen wereldwijd betrekken bij de strijd tegen armoede en voor gerechtigheid. Wereldleiders roepen zij op om zich te houden aan de millenniumdoelen.

In ons land roept de campagne op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld (veraf en dichtbij) en zelf aan de slag te gaan. De Micha Campagne wordt ondersteund door diverse christelijke (hulp-)organisaties en kerken.

De inspiratie voor de campagne is Micha 6 vers 8: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw betrachten en nederig de weg te gaan van je God.'

  • De activiteiten van de Dutch Millennium Foundation sluiten aan op de Micha Campagne. Wij helpen u en uw organisatie om plannen en wensen te laten uitgroeien tot concrete projecten.