Doelgroepen en resultaat


DMF richt zich op alle soorten organisaties die zich willen onderscheiden op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

Voelt u zich aangesproken als bedrijf, locale overheid, provincie, waterschap of waterbedrijf, school, kerk, woningcorporatie of welk ander soort organisatie dan ook: DMF helpt u om zich te onderscheiden op klimaat- of millenniumdoelen en uw achterban hiermee vertrouwd te maken.

Daarnaast bieden wij mogelijkheden voor particulieren om zich te verbinden aan klimaat- of millenniumprojecten.

Dankzij uw deelname kan DMF ontwikkelingsprojecten uitbreiden en financieren op het gebied van:

  •  bosherstel en bosaanplant
  •  schone energie
  •  duurzame landbouw
  •  onderwijs
  •  werkgelegenheid en microkredieten
  •  gezondheidszorg
  •  sanitaire voorzieningen
  •  aids- en malariabestrijding
  •  schoon en bereikbaar drinkwater

Zodoende wordt armoede bestreden en een duurzame leefomgeving gecreëerd.

Uw organisatie krijgt daarbij de mogelijkheid eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen en te tonen. Daarmee wordt het organisatie-imago versterkt. Uw personeel herkent dat en is er trots op bij u te mogen werken. Het stimuleert hen en anderen om zelf eveneens verantwoorde keuzes te maken. Bewustwording in bredere zin wordt zodoende op gang gebracht.

Ook uw relaties en klanten maken steeds vaker maatschappelijk bewuste keuzes. Zij herkennen zich daarin, door uw samenwerking met de DMF als Millenniumpartner. Zo laat u zien dat u zich positief onderscheidt. Samen sterk, dat is het motto.